dr Anna Kadykało Tłumacz i lektor języka rosyjskiego
Strona główna
Wykształcenie
Tłumaczenia
J. rosyjski
J. angielski
J. ukraiński
Cennik
Kontakt
Hobby

Wykształcenie

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, rozprawa doktorska Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku (obrona z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim)

link do publikacji mojej pracy doktorskiej: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=100000080&e=1&k=1

więcej informacji o moich publikacjach naukowych: https://www.linkedin.com/in/kadykalo/ Zakładka: Osiągnięcia -> Publikacje

  • absolwentka Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka rosyjskiego)
  • absolwentka Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • absolwentka Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
  • absolwentka rosjoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Certyfikaty językowe:

Русский язык как иностранный / Russian as a Foreign Language ТRKI-3 / C1 ( język rosyjski na co dzień)

Русский язык в деловом общении / Russian for Business Communication TRKI-3 / C1 (język rosyjski w biznesie)

First Certificate in English

Certyfikat potwierdzający zdany egzamin uniwersytecki na poziomie C1 na ocenę bardzo dobry (wydany przez Uniwersytet Jagielloński)


Przynależność do organizacji zrzeszających tłumaczy:

Wpis do Rejestru Tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) uprawniający do wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i specjalistycznych w parze językowej rosyjski <-> polski, nr rejestru: 011277


Ukończone kursy / szkolenia / warsztaty:

- Certyfikowany kurs szkoleniowy SDL Trados Studio 2017 — wprowadzenie (Localize.pl)
- Wprowadzenie do narzędzi komputerowego wspomagania tłumaczeń (Localize.pl)
- Tłumaczenie wielojęzycznych plików Microsoft Excel (Localize.pl)
- Nowa Era Kompetencji Nauczyciela GREAT "R jak RELACJE efekt domina a szkolna rzeczywistość" (Wydawnictwo Nowa Era)
  Copyright © 2017 by Anna Kadykało