dr Anna Kadykało Tłumacz i lektor języka rosyjskiego
Strona główna
Wykształcenie
Publikacje
Tłumaczenia
J. rosyjski
J. angielski
J. ukraiński
Польский язык
Cennik
Kontakt
Hobby

Польский язык для русскоговорящих

Приглашаю на профессиональные уроки польского языка для детей и взрослых из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.
Предлагаю различные виды занятий, в частности:
- польский язык в повседневной жизни, развитие разговорных навыков,
- польский язык для специалистов различных профессий,
- бизнес курсы польского языка,
- подготовительные курсы к экзаменам по польскому языку.
Подбор материала в зависимости от индивидуальных потребностей учащегося.
Занятия проводятся в г. Явожно (Силезское воеводство) или по Скайпу.

Цена:
40 злотых (урок 60 минут)
55 злотых (урок 90 минут).

Занятия проводит кандидат гуманитарных наук, переводчик и учитель русского языка.

***


Język polski dla obcokrajowców
Zapraszam na profesjonalne lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i innych państw WNP.
Oferuję różne rodzaje zajęć, m.in.:
- język polski w życiu codziennym, rozwój kompetencji komunikacyjnej,
- język polski dla przedstawicieli różnych zawodów,
- język polski w biznesie,
- kursy przygotowawcze do egzaminów z języka polskiego.
Dobór materiału dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia.
Zajęcia odbywają się w Jaworznie (woj. śląskie) lub przez Skype.

Cena:
40 złotych (60 minut)
55 złotych (90 minut).

  Copyright © 2017 by Anna Kadykało