dr Anna Kadykało Tłumacz i lektor języka rosyjskiego
Strona główna
Wykształcenie
Publikacje
Tłumaczenia
J. rosyjski
J. angielski
J. ukraiński
Польский язык
Cennik
Kontakt
Hobby

Publikacje

2018

 1. Dziękujemy Ci, towarzyszu Stalin! Daleka Północ w oczach jej najmłodszych mieszkańców (na podstawie książki Jesteśmy z Igarki), [w:] Syberia – historia i ludzie, pod red. J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 38-47.
 2. Trudne rozliczenie z radziecką przeszłością (na przykładzie opisu zbrodni katyńskiej w rosyjskich podręcznikach do historii), „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 53, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 359-374, DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.20.
 3. The Pioneer Movement in the Contemporary Perception of Russian, “Przegląd Rusycystyczny” 2018, nr 1 (161), s. 44-63.
2017
 1. Upadek Związku Radzieckiego w świetle rosyjskich podręczników do historii, „Kultura i Edukacja” 2017, nr 1 (115), s. 31–49, DOI: 10.15804/kie.2017.01.02.
 2. Wojny czeczeńskie – “błąd”, “hańba” czy „narodowa tragedia” Rosji? Obraz konfliktów rosyjsko-czeczeńskich w rosyjskich podręcznikach do historii, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. LXV, zeszyt 7. Słowianoznawstwo, Lublin 2017, s. 79-101, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh2017.65.7-6.
2015
 1. The Afghan War (1979-1989) in the Cultural Memory of the Russians, “Cultural Analysis”, Volume 14, 2015, s. 48-81.
 2. Образ коммунальной квартиры в текстах русских исполнителей, „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”, Volume 60, Number 2, December 2015, s. 451-463.
 3. Kreowanie nowej wizji dziecka w radzieckim dyskursie politycznym, pedagogicznym i literackim, [w:] Dialog z tradycją, t. IV (Język-komunikacja-kultura), pod red. R. Dźwigoł i I. Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 129-140.
 4. Образ ветерана Великой Отечественной войны в российских демотивационных плакатах, [w:] Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов: сборник статей, отв. ред. А.Ш. Кабирова, Казань 2015, s. 606-616.
 5. Kształtowanie pamięci o masowych represjach w rosyjskiej przestrzeni internetowej, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3, s. 5-17.
 6. Герои советского детства в современном Рунете, [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 195-204.
 7. Recepcja postaci Stalina w pamięci kulturowej młodego pokolenia Rosjan, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, t. LXIV, s. 93-107.
2014
 1. Великая Отечественная война глазами российских интернет-пользователей (на материале демотиваторов), [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, red. M. Kowalska, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 33-43.
 2. Lenin w rosyjskiej kulturze popularnej, czyli dekonstruowanie mitu wodza rewolucji we współczesnej Rosji, [w:] Na Wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 67-76.
 3. Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 622 s.
 4. Budowanie tożsamości internetowej wśród dorastającego pokolenia w Rosji, [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 409-417.
 5. Obraz dziecięcej rzeczywistości w utworach Nikołaja Nosowa, [w:] Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 161-174.
 6. Советские ритуалы перехода – на примере детских и молодежных организаций, [w:] „VADE NOBISCUM” IX, red. E. Kacprzyk, M. Gawryszczak, Wydanie i Druk „Piktor” Sp. j., Łódź 2014, s. 325-331.
2013
 1. Poglądy Wasilija Suchomlińskiego na wychowanie, [w:] Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, t. 6, red. nauk. A. Gofron, K. Motyl, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 227-242.
 2. Radziecka wspólnota dziecięca – odsłona powojenna (na podstawie wspomnień Aleksieja Kozłowa „Козел на саксе”), „POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 26, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 501-516.
2012
 1. Powrót do przestrzeni dzieciństwa jako poszukiwanie sensu egzystencji („Lato Pańskie” Iwana Szmielowa), [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik, P. Kawulok, A. Nowakowski, N. Palich, T. Surdykowski, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, s. 27-32.
 2. Bajka jako wyraz sprzeciwu wobec totalitaryzmu – na podstawie utworów Jewgienija Szwarca i Tamary Gabbe, [w:] Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu, red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Wydawnictwo Para, Katowice 2012, s. 272-281.
 3. Nowe oblicze dzieciństwa jako skutek zmian społecznych po upadku ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4, Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. A. Jach, M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 151-170.
2011
 1. Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» как предостережение перед проблемой беспризорности, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 171-179.
 2. Gajdar i jego timurowcy. Początki legendy i współczesne próby jej demitologizacji, „Slavia Orientalis” 2011, Rocznik LX, Nr 3, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, s. 349-364.
 3. Polityczna indoktrynacja dzieci we współczesnej Rosji, [w:] Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, red. M. Grabowski, Goblin Studio, Kraków 2011, s. 218-235.
 4. Antybajkowa kampania w ZSRR,„POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1 (15)/2011, Księgarnia Akademicka, s. 67-78.
 5. Idea szczęśliwego dzieciństwa w konfrontacji z radziecką rzeczywistością, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 111-117.
 6. Ленин как герой советского детства. На материале стихов и рассказов для детей,[w:] Świat Słowian w języku i kulturze XII, Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. D. Dziadosz i A. Krzanowska, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2011, s. 174-181.
 7. Radziecka dziecięca wspólnota w kilku odsłonach, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011, s. 82-90.
 8. Обрывки памяти прежней жизнио воспоминаниях русских детей вэмиграции, „VADE NOBISCUM” VII, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2011, s. 103-112.
 9. Bajka w służbie ideologii komunistycznej. Przypadek Jewgienija Piermiaka, Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo” 1(5) 2011, s. 87-99.
 10. Od dydaktyki i komizmu do kształtowania młodych obywateli. O wierszach dla dzieci Samuiła Marszaka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 3-13.
 11. Rasputin: quasi-autocharakterystyka, [w:] „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”, nr 1 (14), Kraków 2011, s. 80-93.
2010
 1. Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych i obyczajowych, [w:] „VADE NOBISCUM”, vol. IV, Drukarnia i Wydawnictwo „Piktor” s. c., Łódź 2010, s. 201-210.
 2. Niewinne wiersze dla dzieci czy propaganda od najmłodszych lat? O twórczości Siergieja Michałkowa, „Polisemia”. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2/2010 (2), http://www.polisemia.com.pl/numer.php?id=5&art=16.
2009
 1. Dziecięca fascynacja światem wojny – „Syn pułku” Walentina Katajewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Literaturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i A. Porchawki-Mulickiej, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 106-113.
 2. Przemoc psychiczna wobec dzieci jako środek wychowania nowego człowieka w ZSRR – na podstawie wspomnień członków rodzin represjonowanych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X, Kulturoznawstwo, pod red. naukową E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Volumina.pl, Szczecin 2009, s. 253-260.
 3. Mit Arteku jako arkadia radzieckiego dzieciństwa, [w:] Dziecko a świat dorosłych, red. naukowa M. Duda, B. Gulla, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, s. 143-164.
 4. Wizerunek Władimira Putina w kontekście katastrofy okrętu podwodnego „Kursk”, [w:] Wizerunek prezydentów Federacji Rosyjskiej w polskich mediach (2000-2008), red. naukowa M. Smoleń, J. Diec, Drukarnia i Wydawnictwo Platan, Kraków 2009, s. 13-17.
 5. Великопостный обряд повешения Иуды как признак народной религиозности, [w:] Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання, Зборнік навуковых прац удзельнікаў, III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, (Мінск, 29–30 красавіка 2009 г.), БДКУМ, Мінск 2009,  s. 81-83.
Recenzje
 1. Национальная гуманитарная наука в мировом контексте, опыт России и Польши, отв. ред: Е. Аксер, И. Савельева, Москва 2010, „Politeja” 1 (15)/2011, s. 563-568.

  Copyright © 2017 by Anna Kadykało